Door de uitbreiding van het toepassingsgebied van het insolventierecht tot ondernemingen (zie art. XX, §1, alinea 1 WER), zijn ook alle rechtspersonen en natuurlijke personen met een activiteit als vrij beroeper thans onderworpen aan het faillissement en de gerechtelijke organisatie.

Bron: Koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep, BS 27 april 2018

Voor een grondige bespreking - zie: Koninklijk Besluit inzake insolventie van vrije beroepers - Corporate Finance Lab

 

Gerelateerde opleiding

 

Tijdens onze Zomerse wetsdagen komen de hervormingen van het insolventierecht aan bod op vrijdag 06.07.2018:

- De hervormingen in het nieuwe insolventierecht (Mr. Dave Mertens & Mr. Joost Bats)

- Aansprakelijkheid bestuurders binnen nieuw insolventie/vennootschapsrecht (Mr. Rik Galle)