Voortaan gelden alle bepalingen uit boek XX Wetboek van economisch recht die betrekking hebben op de beoefenaars van een vrij beroep zowel voor de natuurlijke personen als voor de rechtspersonen waarbinnen de beroepsbeoefenaars van een vrij beroep hun activiteiten als onderneming uitoefenen (in de laatste hypothese kunnen vennotenbeoefenaars van een vrij beroep zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn).

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleiding

De hervormingen binnen het insolventierecht komen uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!