Het regeerakkoord voorziet in een hervorming van het huwelijksvermogensrecht in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe samenlevingsvormen. Binnen dit kader werd een hervorming van het huwelijksvermogensrecht voorbereid op basis van de aanbevelingen van een werkgroep van experts.

Het ontwerp voert aanpassingen door aan het Burgerlijk Wetboek betreffende het huwelijksvermogensrecht en werkt daarvoor rond 3 speerpunten:

- technische verduidelijkingen;

- onrechtvaardigheden herstellen;

- nieuwe evenwichten vaststellen.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

zie ook:

- Persbericht Ministerraad van 1 december 2017

- Nota minister Koen Geens - Hervorming huwelijksvermogensrecht

Gerelateerde opleiding

Wij volgen deze hervormingen op de voet op en houden u verder op de hoogte. Houd dus zeker onze website en nieuwsbrieven in de gaten.