De ontwerpteksten voor het nieuwe goederenrecht integreren enkele bijzondere wetten, zoals de wet over het recht van opstal en het recht van erfpacht, in het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast komt er een afzonderlijke titel die alle (gemoderniseerde) bepalingen met betrekking tot burenrelaties groepeert.

Volledig artikel en bron: Schuermans advocaten

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag 'Burenhinder' zal de spreker mr. Bart Van Baeveghem o.m. de impact van de hervormingen uit het nieuwe goederenrecht op het leerstuk inzake burenhinder nader toelichten.

Deze studienamiddag gaat door op 13.11.2018 in Sint-Niklaas. (nieuwe datum - nieuwe locatie)