De wet kan samengevat worden in deze 4 kernthema’s:

  1. Onderhoudsvordering voor behoeftige ouders
  2. Het voorbehouden erfdeel vermindert
  3. Schenkingen: naar een inkorting en inbreng in waarde
  4. Globale erfovereenkomsten

De wet treedt in werking op 1 september 2018, maar er gelden overgangsregels.

Bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleiding

Dit najaar zal Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir de krachtlijnen van deze hervorming uitvoerig bespreken in de studienamiddag "De Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht" .

  • 28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
  • 03/10/2017 Faculty Club Leuven
  • 17/10/2017 De Jachthoorn Kontich