Volgens het besproken arrest moet de aanbestedende overheid het beginsel van de gelijke behandeling van inschrijvers zoveel mogelijk moet handhaven.

De aanbestedende overheid moet een neutralisatie van de mogelijke voordelen van de gevestigde contractant uitvoeren alleen voor zover aan bepaalde cumulatieve voorwaarden voldaan is.

Volledig artikel en bron: Equal

Lees hier de tekst van het arrest.

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 28 juin 2018

Amplexor Luxembourg Sàrl contre Commission européenne

Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade – Traitement d’avis en vue de leur publication dans le Supplément au Journal officiel de l’Union européenne – Égalité de traitement des soumissionnaires – Neutralisation de l’avantage du contractant en place – Détournement de pouvoir

Affaire T-211/17

Gerelateerde opleidingen

Op 28.11.2018 organiseren wij onze jaarlijkse studienamiddag 'Actualia Overheidsopdrachten'

Onze spreker, mr. Peter Flamey geeft dan een volledig overzicht van de recente evoluties en actuele tendensen in dit rechtsdomein.