Eind november 2017 velde de Raad van State twee belangrijke arresten waarin de Raad bevestigt dat

  1. een vastgoedtransactie in beginsel niet is onderworpen aan het overheidsopdrachtenrecht, en dat het in dat verband niet volstaat dat een en ander in een vastgoedovereenkomst wordt gekaderd. Een kwalificatie als “PPS” sluit de kwalificatie als overheidsopdracht dus geenszins uit;
  2. bij een gemengd project in eerste instantie moet worden gekeken naar het hoofdvoorwerp, en dat het dus zeker niet volstaat dat naast de “eigenlijke bouwwerken” ook welbepaalde onderdelen op eigen rekening en op eigen risico” worden ontwikkeld;
  3. de vraag of de bouwwerken bestemd zijn om in het patrimonium van de aanbestedende overheid terecht te komen of aan derden zullen worden verkocht, geen determinerende invloed heeft op de kwalificatie als overheidsopdracht.

RvS (12e k.) nr. 240.043, 30 november 2017 (nv Bopro Sustainable Investment / Sogent)

RvS (12e k.) nr. 240.044, 30 november 2017 (nv Bopro Sustainable Investment / Sogent)

Voor de volledige bespreking van de arresten: Stibbe

Gerelateerde opleiding

Op 08.03.2018 organiseren we de jaarlijkse themadag "Overheidsopdrachten anno 2018".

Tijdens deze themadag worden, na een plenaire sessie over een aantal specifieke recente ontwikkelingen, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

Deze themadag gaat door in Sint-Niklaas.