Alvast een paar praktische zaken om rekening mee te houden:

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft op 18.03.2020 beslist dat alle aktes waarvan de ondertekening voorzien is tot 5 april 2020 in principe uitgesteld worden naar een nader te bepalen datum.  Enkel dringende aktes, alsook aktes die binnen een fiscale termijn verleden dienen te worden – of waarvan de financiële belangen voor de betrokken personen erg groot zijn, worden nog verleden tussen nu en 5 april.

Met betrekking tot de fiscale termijnen heeft VLABEL ook enkele maatregelen genomen. Zo wordt er inzake de fiscale verplichtingen voor erfbelasting en registratiebelasting voorzien in een extra termijn van twee maanden na het einde van de periode van de corona-maatregelen. Voor meer informatie en enkele voorbeelden kan verwezen worden naar de website van VLABEL.

Volledig artikel en bron: Sherpa Law