In het hervormde huwelijksvermogensrecht, dat in werking trad op 1 september 2018, gedt de neutraliteit van de beroepsuitoefening via een vennootschap: de keuze van een echtgenoot om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen binnen of buiten een vennootschap moet huwelijksvermogensrechtelijk neutraal zijn; een echtgenoot mag zin of haar beroepsinkomsten niet aan de gemeenschap kunnen onttrekken door gebruik te maken van een vennootschapsstructuur. 

Volledig artikel en bron: Pauwels advocaten - gastblog door mr. Sophie Longerstay