Het Hof zegt voor recht :

De artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 juli 2017.

Volledig artikel en bron: Linked-Law

Gerelateerde opleiding

Over de dading als rechtsfiguur in het algemeen, geeft Prof. Van Oevelen op 26 september 2017 een seminarie: De dading nader bekeken