Bespreking van een belangrijk arrest van 16 mei 2019 (nr. 67/2019) waarin het Grondwettelijk Hof voor recht gezegd heeft dat artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering (*) strijdig is met artikel 13 van de Grondwet: wanneer de beslissing over de schuld niet is opgenomen als grief en er na het indienen van het grievenformulier een nieuw element opduikt dat aantoont dat de feiten geen misdrijf uitmaken, dan moet de appelrechter ambtshalve de schuldvraag in het debat kunnen brengen.

 

(*) de appelrechter kan ook ambtshalve grieven aanvoeren, maar slechts binnen de perken van de door de appellant(en) geformuleerde grieven.

 

Volledig artikel en bron: Meese advocaat

Gerelateerde opleidingen

Mr. Joachim Meese zal op 13.06.2019 tijdens de studienamiddag 'Bewijs in strafzaken' een aantal relevante arresten bespreken m.b.t. de bewijsproblematiek in strafprocesrecht.