Het arrest Altun heeft een belangrijke draagwijdte en geeft een handvat aan de inspectiediensten en sociale zekerheidsinstellingen van de ontvangststaten om frauduleuze detacheringen aan te vechten voor de eigen rechtbanken.

Volledig artikel en bron: Stappers, Eliaerts en Thiers advocaten

 

HvJ (Grote kamer), 6 februari 2018

"Prejudiciële verwijzing – Migrerende werknemers – Sociale zekerheid – Toepasselijke wetgeving – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 14, punt 1, onder a) – Gedetacheerde werknemers – Verordening (EEG) nr. 574/72 – Artikel 11, lid 1, onder a) – E 101‑verklaring – Bewijskracht – Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen" zaak C‑359/16

Lees hier de tekst van het arrest.

Gerelateerde opleiding

Op 06.06.2018 spreekt Mr. Luc Eliaerts, auteur van dit artikel, op onze webinar rond detachering en arbeidsrecht. Check regelmatig onze website voor meer informatie.