Een bespreking van het recent door de Ministerraad goedgekeurde voorontwerp.

Het voorontwerp wil de belangrijkste teksten op gestructureerde wijze inpassen in het Burgerlijk Wetboek. Een algemeen gedeelte over goederenrecht omvat alle gemeenschappelijke bepalingen voor alle zakelijke rechten. In een afzonderlijke titel worden ook alle thema’s die te maken hebben met burenverhoudingen opgenomen. 

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Persbericht Ministerraad - 4 mei 2018

Gerelateerde opleidingen

Wij volgen hervormingen van het Burgerlijk wetboek op de voet - houd onze website in de gaten voor meer informatie!