De hervorming van de Vlaamse schenk- en erfbelasting komt (deels) tegemoet aan verzuchtingen en bezorgdheden die werden geuit in de rechtsleer. In het bijzonder voor wat betreft de globale erfovereenkomsten is de invoering van het nieuwe artikel 2.8.3.0.5 VCF een hele opluchting.

Volledig artikel en bron: Aternio

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe erfrecht wordt uitgebreid besproken op onze studienamiddag die doorgaat op 18.09.2018 - tijdens deze studienamiddag focussen we enerzijds op de erfovereenkomsten, anderzijds op de reparatiewetgeving.