Onder bepaalde voorwaarden en mits naleving van een aantal verplichtingen, kunnen ondernemingen gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.

Deze worden bepaald door CAO nr. 108 van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Deze CAO werd recent aangepast en dit om het aantal opeenvolgende dagcontracten te minderen en het oneigenlijk gebruik van deze dagcontracten te ontmoedigen.

De nieuwe voorwaarden liggen vervat in CAO nr. 108/2 die op 1 oktober 2018 van kracht wordt.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

Lees hier de tekst van de CAO

Gerelateerde opleidingen

De recente ontwikkelingen inzake sociaal recht komen aan bod tijdens onze Webinar Days: Aanwerven, tewerkstellen en ontslaan anno 2018.

Deze webinar gaat door op 21.08.2018 - sprekers zijn Mr. Ann Witters (advocaat-vennoot Claeys & Engels) en mr. Anne Wils (advocaat, medewerker Claeys & Engels).