De vroegere verschoonbaarverklaring van de hoofdschuldenaar had niet het tenietgaan van de hoofdschuld tot gevolg. De kwijtschelding strekt evenmin tot voordeel van de medeschuldenaars en de stellers van persoonlijke zekerheden.

Bron en vindplaats: NJW 2019, afl. 400, 298, noot WAELKENS, J.

Gerelateerde opleidingen

Op dag 4 van onze Zomerse wetsdagen staat het insolventierecht centraal, met 2 sessies:

  1. Overzicht van recente rechtspraak insolventierecht en zekerhedenrecht met Dr. Roel Fransis
  2. Voorlopige maatregelen en de overname van ondernemingen in moeilijkheden (overdracht onder gerechtelijk gezag, overname uit een faling) met mr. Virginie Frémat