In een recent arrest van 7 juni 2018 (nr. C-671/16) heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een stedenbouwkundige verordening van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de Europese wijk in Brussel als een ‘plan of programma’ in de zin van de Europese plan-m.e.r.-richtlijn (richtlijn 2001/42/EG) kan worden beschouwd en dat voor deze verordening een planmilieueffectenrapport (plan-MER) noodzakelijk was.

Lees hier de tekst van het arrest.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juni 2018 - Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a. tegen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verzoek van de Raad van State (België) om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Milieu – Richtlijn 2001/42/EG – Artikel 2, onder a) – Begrip ‚plannen en programma’s’ – Artikel 3 – Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s – Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de Europese wijk te Brussel (België)

Zaak C-671/16

Wat de concrete gevolgen betreft: lees hier de memo van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid

Gerelateerde opleidingen

Op 21.11.2018 organiseren wij in Leuven een studienamiddag 'Actualia VCRO' waarin mr. Bart De Becker een update geeft rond de recente en komende wijzigingen m.b.t. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.