In een recent arrest van 12 juni 2018 vernietigt de Raad van State het omstreden Vlabel standpunt nr. 15004.

"Het grootste belang van dit arrest bestaat erin, dat de interpretatie die Vlabel heeft gegeven aan de notie van “bedekte bevoordeling” en het te leveren tegenbewijs in het kader van artikel 2.7.1.0.7 VCF als ongeldig wordt beschouwd wegens strijdigheid met het decreet. De vernietiging geldt jegens allen (“erga omnes”) en het standpunt wordt geacht nooit te hebben bestaan. De visie waarbij van een voorafgaande schenking werd vereist dat zij geregistreerd werd om als tegenbewijs te kunnen dienen, werd als niet wetsconform van de hand gewezen. Het schijnt ons dan ook toe dat VLABEL zich dus niet op het gebrek aan registratie van de voorafgaande schenking zal kunnen beroepen om het tegenbewijs af te wijzen."

Volledig artikel en bron: Sherpa Law

Lees hier de tekst van het vernietigde Vlabel standpunt.

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Estate Planningsdagen - die wij dit jaar organiseren begin juli - kan u kiezen uit 4 opleidingen die de recente evoluties in het vermogensbeheer belichten.