In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het zeer recente arrest van het Arbeidshof te Brussel van 12 maart 2018 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be/KU Leuven

 

Gerelateerde opleiding

Meer over discriminatie op grond van geslacht, handicap en gezondheidstoestand bij aanwerving en/of ontslag? 

Tijdens onze jaarlijkse update 'Actualia Ontslagrecht' komen de actuele tendensen in wetgeving en rechtspraak m.b.t. het ontslagrecht uitgebreid aan bod.