De "modernisering van het ondernemingsrecht" heeft alvast voor verdienste dat geschillen m.b.t. transacties van aandelen of lidmaatschapsrechten voortaan zonder twijfel aan de ondernemingsrechtbank kunnen worden voorgelegd.

Of geschillen in het kader van een aandelenkoop, bij gebrek aan aanduiding door de partijen, vandaag tot de bijzondere bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoren, is zeer twijfelachtig. 

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab