In weerwil van een bepaalde rechtspraktijk, stelt het Hof van Cassatie dat de buitengerechtelijke invordering van onbetwiste geldschulden louter optioneel is, en dat het de schuldeiser volledig vrij staat om voor een gewone gerechtelijke invordering te opteren.

Volledig artikel en bron: Modo advocaten

Gerelateerde opleiding

Op 06.12.2017 kan u tijdens de webinar 'Procedure invordering onbetwiste schulden' nader kennis maken met deze administratieve en buitengerechtelijke vorm om onbetaalde schulden in te vorderen.

Tijdens dit webinar zal Mr. Jan Van Camp (Laga) o.a. ook ingaan op de voor- en nadelen van het systeem.