Een niet-concurrentiebeding moet beperkt zijn in ruimte en tijd om geldig te zijn, anders druist het in tegen de principes van de vrije handel.

In dit recente cassatie-arrest wijst het Hof op het belang om in een geschil na te gaan of de territoriale beperkingen van een niet-concurrentiebeding niet verder dan noodzakelijk reiken om de geldigheid er van te beoordelen.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

zie ook: Cass, 14 september 2017 (Nr. C.16.0354.N)