Het Hof van Cassatie komt terug op eerder arrest. Geen goed nieuws dus voor veel Belgische belastingplichtigen die onroerend goed aanhouden via een Franse SCI (lees: een Franse SCI met rechtspersoonlijkheid die niet aan de Franse vennootschapsbelasting is onderworpen). Dit recente standpunt van het Hof van Cassatie betekent immers dat het risico op dubbele belastingheffing op de loer ligt.

Er worden momenteel onderhandelingen gevoerd met betrekking tot een nieuw belastingverdrag tussen België en Frankrijk. Het zou ons inziens zeer nuttig zijn als deze kans wordt aangegrepen om in het kader van dit nieuwe verdrag meteen ook het stelsel van de inkomsten uit de SCI met rechtspersoonlijkheid uitdrukkelijk te regelen, zodat een einde kan worden gemaakt aan deze rechtsonzekerheid en mogelijke dubbele belastingheffing.

Bron/Lees volledige artikel: KPMG

Gerelateerde opleiding

Mr. Christophe Piette, Mr. Tim Van den Bruel en mevrouw Gladys Cristiaensen gaan tijdens de studienamiddag 'Bijkantoor/vaste inrichting' dieper in op de juridische en fiscale (directe belastingen én btw) implicaties.