Om de werklast  te verminderen moet  de Familierechtbank vanaf 12 juli 2018 verplicht nagaan of er nog ruimte is voor een minnelijke regeling

De Familierechter moet vanaf dan verplicht op de inleidende zitting de partijen horen over de manier waarop zij voorafgaandelijk aan de inleiding van de zaak getracht hebben om hun geschil op minnelijke wijze op te lossen én vaststellen of “een minnelijke oplossing overwogen kan worden”.

Volledig artikel en bron: Pauwels advocaten

Gerelateerde opleidingen

N.a.v. het recent in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) gepubliceerde overzicht van rechtspraak familierecht, organiseren wij een webinarreeks waarin de auteurs hun onderdeel nader komen toelichten.

De invoering van een familie- en jeugdrechtbank en de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen in zake justitie, hebben ook een impact op de alimentatievorderingen. Tijdens de webinar 'Alimentatie' gaat mr. Steven Brouwers hier verder op in.