Vanaf 1 januari 2018 kan een pandrecht geregistreerd worden in het nationaal pandregister. Dit is noodzakelijk voor zijn tegenstelbaarheid aan derden. Een nieuw besluit legt vast hoe het gebruik van het pandregister precies in zijn werk gaat.

Het gaat daarbij o.m. om:

  • de identificatie van de gebruikers,
  • de registratie zelf,
  • de veranderingen aan de registratie en
  • de retributies.

Volledig artikel en bron: Legal World