Een eerste toelichting van Titel 6 (artikel 221 - 230) uit het recent in de Kamer ingediende wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De overheid wil ervoor zorgen dat ook haar eigen diensten de GDPR-regels strikt naleven: de mogelijke sancties zullen dan ook voor haar doeltreffend, evenredig en voldoende afschrikwekkend zijn.

Volledig artikel en bron: GD&A

Gerelateerde opleidingen

Actuele tendensen uit het handels- en economisch recht, staan ook deze zomer centraal op onze Juristendagen in augustus.

Concreet rond GDPR zal Mr. Anouk Focquet een sessie verzorgen waarbij GDPR in het kader van M&A centraal staat.

"GDPR in het kader van fusies en overnames van ondernemingen" - 23.08.2018 - Leuven