De Privacycommissie heeft op 11 april 2018 haar advies uitgebracht m.b.t. het voorontwerp van wet waarbij een nieuw orgaan in het leven geroepen wordt: het InformatieVeiligheidsComité (hierna IVC).

Dat comité zal bestaan uit een kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid (hierna kamer SZ&G) én een kamer Federale Overheid (hierna kamer FO), hetwelk in het bijzonder (maar niet uitsluitend) wordt belast met:

  • het verlenen van beraadslagingen inzake bepaalde mededelingen van persoonsgegevens
  • de opvolging van de vorming en werking van de functionarissen voor gegevensbescherming (hierna DPO) van de instellingen van sociale zekerheid en van de overheidsinstellingen en instellingen van de federale overheid.

Lees hier de tekst van het advies

Bron: Privacycommissie

Gerelateerde opleidingen

Op 25 mei 2018 wordt de GDPR-regeling van kracht.

Wij volgen dit topic uiteraard op de voet op - check dus regelmatig onze website voor opleidingen.

Tijdens onze Juristendagen zal Mr. Anouk Focquet de impact van GDPR in het kader van fusies en overnames van ondernemingen' toelichten, deze sessie gaat door op 23.08.2018 in Leuven.