Het beheer van het personeelsbeleid impliceert de verzameling en de verwerking van verschillende gegevens die in kaart moeten worden gebracht in een intern register.

Wat zijn de gevolgen voor het personeelsbeleid?

In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de vele vlakken waarop GDPR een invloed kan hebben:

  • Kandidaatstelling en aanwerving
  • Sluiting van een arbeidsovereenkomst
  • Tijdens het verloop van de arbeidsovereenkomst
  • Einde van de arbeidsovereenkomst
  • Periode na het einde van de arbeidsovereenkomst

Volledig artikel en bron: Reliance advocaten

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Webinar Days krijgt u een grondige update inzake arbeidsrecht.

Mr. Ann Witters en mr. Anne Wils (beiden Claeys & Engels) behandelen enkele actuele topics tijdens de webinar: Aanwerven, tewerkstellen en ontslaan in 2018.

Deze webinar gaat door op 21.08.2018.