Bespreking van het recent ingediende wetsontwerp dat verdere uitvoering geeft aan de GDPR verplichtingen die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn.

WETSONTWERP betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Volledig artikel en bron: Nauta Dutilh

Gerelateerde opleidingen

Actuele tendensen uit het handels- en economisch recht, staan ook deze zomer centraal op onze Juristendagen in augustus.

Concreet rond GDPR zal Mr. Anouk Focquet een sessie verzorgen waarbij GDPR in het kader van M&A centraal staat.

"GDPR in het kader van fusies en overnames van ondernemingen" - 23.08.2018 - Leuven