Omdat het Gerechtelijk wetboek de schriftelijke procedure (dus zonder mondelinge pleidooien) slechts toegestaat als alle partijen akkoord hiertoe akkoord gaan, zal een zaak enkel uitgesteld kunnen worden wanneer alle partijen zich verzetten tegen een schriftelijke behandeling van de procedure.

Volledig artikel en bron: Tiberghien