De Vlaamse Regering heeft de regels vastgelegd voor de aanvraag van de ‘gecombineerde vergunning’ (single permit). Het nieuwe besluit maakt deel uit van de omzetting van richtlijn 2011/98/EU.
De gecombineerde vergunning is een verblijfsdocument dat toelaat om toegang te hebben tot de arbeidsmarkt. De verblijfsvergunning, waarop een specifieke vermelding staat, volstaat dan om te werken. De onderdanen van een derde land moeten in die gevallen geen arbeidskaart meer aanvragen.

Volledig artikel en bron: Van Havermaet International

Zie ook:  Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een “Europese blauwe kaart”, BS 9 juli 2018

Gerelateerde opleidingen

Werken met buitenlandse onderaannemers komt ook aan bod tijdens het seminarie 'Werken met onderaannemers en zelfstandigen' dat doorgaat op 04.10.2018. Sprekers zijn dan Mr. Dieter Dejonghe en Mr. Veerle van Keirsbilck van Claeys & Engels.