In de nieuwsbrief 'Recht in de Onderneming nr. 63 - 27 februari 2018' van advocatenkantoor Crivits & Persyn wordt het arrest Altun besproken.

In het arrest Altun (C-359/16) van 6 februari 2018 heeft het Hof van Justitie de bindende kracht van de A1 (detacherings)verklaring gerelativeerd: in geval van fraude kan de rechter deze naast zich neerleggen.

Bron: Crivits & Persyn

Gerelateerde opleidingen

Op 19.04.2018 vindt de studienamiddag 'Tewerkstelling in de bouwsector' plaats, waarin dit arrest verder onder de loep wordt gehouden.

Ook tijdens de webinar 'Detachering en arbeidsrecht' die doorgaat op 06.06.2018  zal dit arrest aan bod komen, uiteraard in het ruimer kader van internationale tewerkstelling in het algemeen.