Vlaamse overheidsdiensten en Vlaamse lokale besturen kunnen voortaan gebruik maken van uitzendarbeid. Het Vlaams parlement heeft daarvoor een juridisch kader gecreëerd. Vlaanderen is daarmee de eerste overheid in België waar uitzendarbeid is toegelaten.

Dit betekent dat het bv. kan in departementen, IVA’s, publiekrechtelijke EVA’s (met uitzondering van De Lijn) of strategische adviesraden. Op lokaal vlak kan uitzendarbeid onder meer in gemeenten, OCMW’s, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Volledig artikel: Loyens & Loeff

Bron: Decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen, BS 16 mei 2018