De Federale en Vlaamse regering hebben op 23 mei 2017 het langverwachte samenwerkingsakkoord over de zogenaamde ‘onsplitsbare bedragen’ m.b.t. verjaard oorsprongskapitaal afgesloten. Kamer en Vlaams parlement moeten dit akkoord nog bekrachtigen.

Voor de fiscaal verjaarde 'onsplitsbare' bedragen (waarop dus noch federale belastingen noch Vlaamse belastingen zijn betaald; en waarvoor de aangever geen precieze opdeling meer kan maken) zal een vermoeden gelden dat 50% van het oorsprongskapitaal betrekking heeft op federale belastingen, en de andere 50% op regionale belastingen. 

Volledig artikel en bron: De Broeck Van Laere

Gerelateerde opleiding

Tijdens het seminarie "Fiscale regularisatie anno 2017" lichten Mr. Stijn De Meulenaer en dhr. Steven Vanden Berghe, resp. het juridisch kader en de te volgen procedure toe.