Op 23 mei 2017 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale en de Vlaamse regering omtrent de zogenaamde ‘onsplitsbare bedragen’ m.b.t. verjaard oorsprongskapitaal. In het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2017 zijn dan de noodzakelijke modelformulieren gepubliceerd. 

Bron: De Broeck Van Laere & Partners

Gerelateerde opleiding

Tijdens het seminarie "Fiscale regularisatie anno 2017" lichten Mr. Stijn De Meulenaer en dhr. Steven Vanden Berghe, resp. het juridisch kader en de te volgen procedure toe.