De druk op belastingplichtigen om te regulariseren is groter dan ooit, aangezien buitenlandse bankrekeningen, effectenrekeningen, levensverzekeringen e.d. welke aangehouden worden door een Belgisch rijksinwoner, niet meer verborgen zijn voor de Belgische fiscus.

België ontvangt door de wereldwijde implementatie van de ‘common reporting standard’ immers automatisch financiële gegevens uit met meer dan 50 landen, waaronder de lidstaten van Europese Unie maar bijvoorbeeld ook Zwitserland.

Volledig artikel en bron: PAQT advocaten

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Juristendagen komt het topic 'Fiscale regularisatie' aan bod tijdens sessie 'Strafrechtelijke risico's bij bedrijfsovernames'  van Mr. Frédéric Delbar (sessie 10 - 28.08.2018 - Gent)