In dit artikel krijgt u een overzicht van de Vlaamse erf- en schenkbelastingshervorming. In navolging van het vernieuwde federale erfrecht, dat op 1 september 2018 van kracht wordt, heeft de Vlaamse regering op haar beurt aanpassingen doorgevoerd op fiscaal vlak.

Het gaat hierbij om o.a. verlaagde tarieven en bijkomende vrijstellingen; onderwerping van het 'wettelijk voortgezet vruchtgebruik' aan de erfbelasting, en de impact van de erfovereenkomsten.

Volledig artikel en bron: Tiberghien