De Vlaamse regering heeft al een "Decreet houdende diverse fiscale bepalingen" uitgewerkt waarin  de VCF aangepast wordt aan het inhoudelijk nieuwe federale vennootschapsrecht (dat momenteel nog in ontwerpfase zit).

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de voorziene wijzigingen aan het gunstregime voor de vererving van aandelen
van een familiale vennootschap voorzien in de artikelen 2.7.4.2.2. en 2.7.4.2.3. van de VCF.

Volledig artikel en bron: Tiberghien