Met de goedkeuring van dit wetsontwerp, zullen - en dit vanaf 1 november 2018 - verregaande wijzigingen aangebracht worden aan

  • het Wetboek Economisch Recht,
  • het Burgerlijk Wetboek,
  • het Wetboek van Koophandel,
  • het Wetboek van vennootschappen en
  • het Gerechtelijk Wetboek.

Verdwijnen dan

  • het begrip ‘handelaar’,
  • het Wetboek van koophandel
  • de rechtbanken van koophandel  (dat worden ondernemingsrechtbanken met een andere bevoedgheidsomschrijving)
  • boek XIV WER over de marktpraktijken van vrije beroepen

Verder krijgt de maatschap een plaats in het ondernemingsrecht, én bovenal komt er een nieuw ‘formeel’ ondernemingsbegrip als basisbouwsteen.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Lees hier de tekst van het aangenomen wetsontwerp.

Dit wordt thans ter bekrachtiging aan de Koning voorgelegd zodat het kan gepubliceerd worden in het BS.