Verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk trad in werking op 23 maart 2016.

Vanaf 1 oktober 2017 komt er een tweede ronde wijzigingen:

- de afschaffing van de vereiste “voor grafische voorstelling vatbaar”
- de introductie van (unie)certificeringsmerken
- enkele procedurele wijzigingen (zoals: oppositie en doorhalingsprocedures, online onderbouwingen, vertalingen, de communicatie met EUIPO ...)

Volledig artikel en bron: Sirius.Legal

Gerelateerde opleiding

Merkenrechten, en -beleid vormen een belangrijk onderdeel van de intellectuele eigendomsrechten.

Tijdens de studienamiddag 'Procederen over intellectuele eigendomsrechten' krijgt u een praktijkgericht overzicht van de verschillende actiemogelijkheden en hun eigenheden, nuttig om een inzicht te krijgen in de meest efficiënte strategie om de intellectuele eigendomsrechten van een onderneming of organisatie af te dwingen.