Het "KB Jaarlijkse vakantie", dat dateert van 30 maart 1967, voorziet dat een overdracht van vakantiedagen slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk is.

Het is tot op heden niet aangepast aan de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat reeds herhaaldelijk oordeelde dat het recht van elke werknemer op jaarlijkse vakantie met behoud van loon, beschouwd dient te worden als een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal recht van de EU. 

Dit kan voor conflicten zorgen...

De sociale partners in de NAR zouden momenteel, op vraag van minister van werk Kris Peeters, aan een oplossing werken opdat een werknemer die zijn vakantiedagen niet kan opnemen voor het einde van het vakantiejaar wegens ziekte, deze later nog toch nog kan opnemen. 

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Webinar Days krijgt u een grondige update inzake arbeidsrecht.

Mr. Ann Witters en mr. Anne Wils (beiden Claeys & Engels) behandelen enkele actuele topics tijdens de webinar: Aanwerven, tewerkstellen en ontslaan in 2018.

Deze webinar gaat door op 21.08.2018.