De Europese GDPR is de belangrijkste verandering in de regelgeving inzake gegevensprivacy in twintig jaar. Veel Europese landen bereiden nieuwe wetten voor op het gebied van de bescherming van persoons-gegevens. Duitsland is een van de eerste landen die nieuwe wetten voor de bescherming van persoons-gegevens goedkeurt die zijn geharmoniseerd met de GDPR.

Dit artikel geeft u een beknopt overzicht van de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in vergelijking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Net als de Europese GDPR trad de nieuwe Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in werking op 25 mei 2018. De nieuwe BDSG vervangt zijn nationale voorganger, die al veertig jaar van kracht was.

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar "Sociale media en privacybescherming" zal meester Ruben Roex, advocaat-vennoot bij time.lex een actuele stand van zaken geven inzake privacybescherming en sociale media en de verwerking van persoonsgegevens onder de nieuwe GDPR-verplichtingen.