Via een post op LinkedIn wijst mr. Bart Verdickt (advocaat-vennoot Greenille by Laga) op de recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 29 maart 2018.

Het ging om een nalatenschap van een erflater met gewone verblijfplaats in Duitsland, met minderjarige erfgenamen die in Nederland woonden. De ouders van de minderjarige kinderen wilden de nalatenschap verwerpen.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be