De Europese Commissie heeft nieuwe regels voorgesteld om de lidstaten meer flexibiliteit te verlenen bij het vaststellen van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en om een betere fiscale omgeving te creëren waarin kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gedijen.

Lees hier het volledige persbericht.

Dit voorstel kadert in het Europese VAT Action Plan, dat streeft naar een nieuwe definitieve eengemaakte btw-ruimte van de EU.

Een belangrijke pijler in dit plan is fraudebestrijding. De btw zal op grensoverschrijdende handel tussen ondernemingen worden geheven. Momenteel is dit soort handel vrijgesteld van btw, wat een gemakkelijk achterpoortje is voor gewetenloze ondernemingen om btw te innen en vervolgens te verdwijnen zonder het geld aan de overheid af te dragen.

Op deze pagina kan u dit VAT Action Plan verder opvolgen.

Gerelateerde opleiding

Op 27.03.2018 gaat de studienamiddag "Gegevensuitwisseling en bewijsvoering in fiscale zaken" door.

U krijgt een algemeen overzicht en actuele stand van zaken. Onze sprekers van Lawsquare bekijken dan o.a. ook de voorgestelde maatregelen op vlak van uitwisseling in BTW-zaken uit dit Europese VAT Action Plan.