De Europarlementariërs hebben de richtlijn in de plenaire vergadering aangenomen met 348 stemmen voor, 274 tegen en 36 onthoudingen. Dit betekent het einde van het wetgevingsproces voor het Europees Parlement dat in 2016 begon. Het komt nu aan op de lidstaten om het besluit van het Parlement in de komende weken goed te keuren. Als de lidstaten de door het Europees Parlement aangenomen tekst aanvaarden wordt deze van kracht na publicatie in het officiële tijdschrift en hebben de lidstaten 2 jaar om het uit te voeren.

Volledig artikel en bron: Persbericht Europees Parlement

Gerelateerde opleidingen

De nieuwe auteursrichtlijn zal (samen met de hervormingen in het merkenrecht) besproken worden in een seminarie dat ingepland is op 25.06.2019 in Gent. Meer info volgt ...