Titel 7 (art. 180-201) heeft het over het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. Deze regels treden grotendeels in werking op 2 juli 2018.
Concreet: Kamer gerechtsdeurwaarders verzamelt rekeninginformatie bij bewarend beslag op bankrekeningen.

Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (art. 180–201 DB burgerlijk recht)