De Europese Unie heeft alle voorschriften over de oprichting en werking, en de fusie en splitsing van de kapitaalvennootschappen bijeengebracht in één enkele richtlijn. Die richtlijn 2017/1132 zal in ons land van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen (nv’s), de commanditaire vennootschappen op aandelen, en de ‘personenvennootschappen’ met beperkte aansprakelijkheid (bvba’s).

Volledig artikel en bron: Legal World

Zie ook: Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie), Pb.L. 30 juni 2017, afl. 169 (kapitaalvennootschappenrichtlijn).

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Juristendagen in augustus staan er heel wat topics uit het vennootschapsrecht op het programma:

  • Overdracht van aandelen
  • Hervormingen vennootschapsrecht
  • M&A
  • Geschillenregeling
  • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon/leidinggevenden
  • De 'kapitaalloze' bvba
  • Rechtspraakoverzicht met recente evoluties/knelpunten voor het vennootschapsrecht in de praktijk