Voorheen diende enkel de hoofdaannemer die een overheidsopdracht voor de aanneming van werken boven een bepaalde prijs wilde uitvoeren, erkend te zijn overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.

Voor zijn medecontractanten en onderaannemers gold deze erkenningsregeling niet.

Om de strijd tegen sociale dumping aan te gaan, geldt vanaf 1 juli 2017 het nieuw ingevoerd art. 78/1 van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Bron/Lees volledige artikel: Firmus Advocaten

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag 'Actualia Overheidsopdrachten' die doorgaat in Kontich op 22 september 2017, loodst Mr. Peter Flamey u door de nieuwe wetgeving Overheidsopdrachten.