De aanpassingen aan het burgerlijk wetboek worden tegen de zomer voorgelegd aan het parlement. De verschillende deelaspecten werden herschreven door specialisten van diverse universiteiten, onder de coördinatie en het toeziend oog van de professoren Eric Dirix en Patrick Wéry.

Eric Dirix:
"Ook het schadebeding wordt helemaal nieuw geregeld. Nieuw is bijvoorbeeld dat als een beding te laag is, de rechter het kan verhogen. Grote firma’s zetten de vergoeding soms zo laag in hun overeenkomsten, dat het eigenlijk verkapte exoneratiebedingen zijn. Meestal gaat het om het omgekeerde, dat het schadebeding te hoog is, en dan kan de rechter het matigen. Dat verandert niet, maar de toets is anders: in de huidige regelgeving kan de rechter het matigen in functie van de potentiële schade."

Volledig artikel en bron: Legal World

Het volledige interview is te lezen in de Juristenkrant nr. 364 - 28 februari 2018 (te consulteren via Jura)

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze studieavond 'Aansprakelijkheidsbedingen' zullen de sprekers van het Leuvense Instituut voor Verbintenissenrecht de exoneratie- en schadebedingen bekijken vanuit het geldend recht en met een blik op het toekomstige verbintenissenrecht.

Deze studieavond - o.l.v. prof. dr. Sophie Stijns - gaat door op 08.03.2018 in Leuven.