In het nieuwe "Goederenrecht" - dat kadert in de hervorming van het Burgerlijk wetboek, zal het erfpachtrecht meer geïntegreerd worden in het algemene vermogensrecht.

Zo wordt de regeling inzake het verlies van het gebruiksrecht, en het lot van de vergoedingen, afgestemd op het gemeen recht, zodat geen bijzondere regeling meer nodig is.

Ook de regeling inzake vervallenverklaring is opgenomen in de gemeenrechtelijke beëindigingsgronden.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be